Thủ tục cấp bản sao, đính chính các loại bằng tốt nghiệp và các loại giấy chứng nhận

30/03/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

Thủ tục cấp bản sao, đính chính các loại bằng tốt nghiệp và các loại giấy chứng nhận

 1. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp
  1. Đơn có xác nhận lý do mất bằng, hỏng bằng, mất bản sao của chính quyền hoặc công an cấp xã, phường và của nhà trường nơi học sinh học lớp cuối cấp ( theo mẫu).
  2. Học bạ gốc của cấp học.
  3. Ảnh cỡ 3 x 4 cm mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh của học sinh có đóng dấu xác nhận của nhà trường.


Thủ tục cấp bản sao, đính chính các loại bằng tốt nghiệp và các loại giấy chứng nhận

 1. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp
  1. Đơn có xác nhận lý do mất bằng, hỏng bằng, mất bản sao của chính quyền hoặc công an cấp xã, phường và của nhà trường nơi học sinh học lớp cuối cấp ( theo mẫu).
  2. Học bạ gốc của cấp học.
  3. Ảnh cỡ 3 x 4 cm mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh của học sinh có đóng dấu xác nhận của nhà trường.
 2. Cấp các loại Giấy chứng nhận
  1. Giấy chứng nhận vào lớp 10 THPT: phải có Giấy giới thiệu chuyển trường ( theo đúng mẫu quy định của Sở GD – §T )
  2. Giấy chứng nhận kết quả thi: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận có xác nhận của nhà trường và 1 ảnh cỡ 3×4 cm có xác nhận của trường ở mặt sau của ảnh.
 3. Đính chính bằng tốt nghiệp
  1. Đơn xin đính chính bằng tốt nghiệp có xác nhận của nhà trường (theo mẫu).
  2. Học bạ gốc của cấp học.
  3. Giấy khai sinh.
  4. Bằng tốt nghiệp.
  Ghi chú: Chỉ đính chính bằng tốt nghiệp khi:

·Học bạ gốc và giấy khai sinh trùng khớp nhau về các thông tin cần đính chính

·Trong thời gian 1 năm kể từ ngày nhận bằng

·Các trường hợp thay đổi họ tên, ngày sinh … cần phải có Quyết định về việc thay đổi của UBND Thành phố hoặc Sở Tư Pháp (Trong thời hạn 1 năm kể từ khi có quyết định)

·Nơi nào cấp bằng nơi đó có quyền đính chính

II. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần. Trả kết quả chậm nhất sau 2 ngày

III. LỆ PHÍ

Theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội

 1. Cấp bản sao : 10.000 đ/bản
 2. Đính chính bằng cấp, các loại giấy chứng nhận: 5.000đ/bản


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO, ĐÍNH CHÍNH

BẰNG TỐT NGHIỆP…………………..

                      Kính gửi:- Ông(bà) trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Quận

                                   – Ông (bà)Hiệu trưởng trường (Giám đốc Trung tâm….)

Tên tôi là: ………………………………………….Giấy chứng minh số:…..

Sinh ngày: …../…../19 ………Tại (Tỉnh, TP):………………………….

Học sinh trường (trung tâm):………………………………………

Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp………………….Tại hội đồng thi………

Khoá thi ngày……tháng……năm…………..

Số báo danh:…………….Phòng thi:…………….Đã tốt nghiệploại:………………

Nay xin được :…………………………………………………

Lý do:…………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật. Xin chân thành cảm ơn.

Hà nội, ngàythángnăm 2008

Người làm đơn ký

Phần xác nhận

 

Trường, (Trung tâm GDTX)………………

Căn cứ vào hồ sơ lưu xác nhận:

Học sinh:………………………………….

Ngày sinh:……/……./…………

Nơi sinh (tỉnh, TP):…………….

Đã dự khoá thi ngày….. tháng…..năm ……

Số báo danh……………..phòng thi………

Đỗ tốt nghiệp………….loại ……………

Đề nghị Sở GD&ĐT………………………

…………………………………………….

Hiệu trưởng

(ký tên, đóng dấu)

Chủ tịch UBND (trưởng CA)

Xã, phường……………………………….

Xác nhận (lý do mất, hỏng):

…………………………………………….

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

 

 

Ngày 03/12/2008

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác